Supply chain

Onze zakelijke vaardigheden ten dienste van uw onderneming

De uitdagingen van de Supply Chain

Wij stellen onze competenties en onze tools in Supply Chain ten dienste van wat werkelijk op het spel staat in uw bedrijf.

Ontwikkeling

Ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe markten of nieuwe producten en diensten, om tegemoet te komen aan de altijd hogere eisen van klanten en leveranciers.

Operations

Beheren van de Supply Chainprocessen van aankoop tot distributie met inbegrip van commerciële en industriële opvolging, en ervoor zorgen dat de doelstellingen inzake termijnen, kwaliteit, traceerbaarheid en kosten worden gehaald.

Prestaties

Uitvoeren van plannen voor voortdurende verbetering, invoeren of implementeren van tools en normen, optimaliseren van de kosten voor efficiëntie, verbeteren van de kwaliteit van de service en de gebruikerservaring.

Naleving

Naleving van de wettelijke, reglementaire en MVO-normen verzekeren, de toepassing ervan garanderen en communiceren in de hele organisatie, van de grondstof tot de consument.

Transformatie

Automatiseren van de processen, anticiperen op en beheersen van de instabiliteit, vertrouwen op gegevens en informatietechnologieën, aanpassen van de modellen aan nieuwe ethische en milieupraktijken.

Onze expertise inzake de Supply Chain

Prestaties toeleveringsketen

 

Productieplanning en -organisatie

 

Beheer van transport en logistiek

 

Sourcing en aanbesteding

 

Uitrusting en rapportage

Wij stellen 3 wijzen van interventie voor:

icons8-croissance-personnelle-100

In Consulting voor het realiseren van diagnostiek en het formuleren van aanbevelingen om de prestaties van onze klanten in onze vakgebieden te verbeteren.

icons8-outils-administratifs-200

In operationele bijstand om de operationele systemen van onze klanten te versterken met de inzet van een competent, goed uitgerust en toegewijd team.

icons8-salle-de-réunion-100

In outsourcing of BPO om de volledige of een deel van de activiteiten van een klant op ons te nemen, of het nu als een “projectplatform”-organisatie, een dienstencentrum of zelfs op basis van timesharing is.

Business Cases

Ontdek enkele van onze diensten die we bij klanten hebben geleverd om onze competenties en onze knowhow aan te tonen, alsook de oplossingen die we geleverd hebben voor bedrijfsproblemen die we tegenkwamen binnen verschillende organisaties.

IMPLEMENTATIE VAN HET NIEUWE MULTIMERKEN-AANBOD
Automobielsector – Internationale Key Account

Context

In het kader van haar strategisch plan heeft de groep een ambitieuze multimerken na verkoopstrategie gelanceerd.

Missie

Meotec is belast met:

Resultaten

  • Implementatie en optimalisatie van Supply Chainprocessen

Optimalisatie VAN DE LOGISTIEKE KETEN
Landbouwsector – Coöperatieve groep

Context

Als de grootste Franse graanexporteur, wenst de groep een studie te realiseren over de logistieke keten van de import van tarwe in Algerije.

Missie

Meotec is belast met het in kaart brengen van de sterke punten en verbeterpunten van de organisatie van de groep en vervolgens voorstellen te doen om de import van granen uit Algerije te optimaliseren.

Resultaten

Lancering::

STUDIE OVER DE BEDRIJFSACTIVITEITEN DIE “GEHUISVESTE LOGISTIEK” GEBRUIKEN
Landbouwsector – Coöperatieve groep

Context

De coöperatieve groep is een opslagorganisme die verschillende complementaire bedrijfsactiviteiten heeft ontwikkeld ten dienste van zijn leden, zowel landbouwers als veehouders.

Missie

Meotec is belast met:

Resultaten

  • Reflecties in groep met de actoren van elke bedrijfsactiviteit

STUDIE NAAR OPTIMALISATIE VAN OPSLAG
Landbouwsector – Internationale Key Account

Context

De groep beschikt over ettelijke industriële vestigingen, waaronder een fabriek die zuigelingenvoeding produceert en verpakt.

Missie

Met als doel het identificeren van de beschikbare oppervlaktes voor de installatie, is Meotec belast met het identificeren van manieren om de opslag en de stromen in de fabriek te optimaliseren.

Resultaten

Stand van zaken:

Solliciteren bij Meotec
Over ons