Kwaliteit en Processen

Onze bedrijfscompetenties ten dienste van uw onderneming

De uitdagingen van Kwaliteit en Processen

Wij stellen onze competenties in Procesbeheer en Kwaliteitsgarantie ten dienste van wat werkelijk op het spel staat in uw bedrijf.

Ontwikkeling

Zorgen voor de lancering van nieuwe activiteiten, nieuwe producten of diensten, nieuwe gebieden, ondersteuning bieden aan de groei van het personeelsbestand en organisatorische veranderingen, beheren van de capaciteit om te voldoen aan de eisen van klanten en belanghebbenden, waarborgen van het imago en de reputatie.

Operations

De kwaliteitsaanpak laten leven bij alle belanghebbenden, beheersing van de processen verzekeren, het naleven van kwaliteitsnormen en hun implementatie in de organisatie of in de projecten verzekeren, anticiperen op risico’s door middel van geschikte tools.

Prestaties

Een cultuur van continue verbetering ontwikkelen, de tevredenheid van de belanghebbenden maximaliseren, het aantal van mislukkingen of verliezen verminderen.

Naleving

Ervoor zorgen dat de processen voldoen aan de nieuwe voorschriften, normen en wettelijke bepalingen, waarbij de compliance-systemen met succes worden gedigitaliseerd.

Transformatie

De efficiëntie van de onderneming in het kader van een sterke groei beheersen, een organisatie aanpassen aan een complex ecosysteem, innovatieve of baanbrekende ontwikkelingen versnellen en veiligstellen.

Onze expertise inzake kwaliteit en processen

Kwaliteitsbeheer (leverancier, project, product, software, enz.)

 

Procesoptimalisatie

 

Digitalisering en dematerialisatie

Wij stellen 3 wijzen van interventie voor

icons8-croissance-personnelle-100

In consulting voor het realiseren van diagnoses en het formuleren van aanbevelingen om de prestaties van onze klanten in onze vakgebieden te verbeteren.

icons8-outils-administratifs-200

In operationele bijstand om de operationele systemen van onze klanten te versterken met de inzet van een competent, goed uitgerust en toegewijd team.

icons8-salle-de-réunion-100

In outsourcing of BPO om de volledige of een deel van de activiteiten van een klant op ons te nemen, of het nu als een “projectplatform”-organisatie, een dienstencentrum of zelfs in een timesharingregeling is.

Business Cases

Ontdek enkele van onze prestaties die we bij klanten hebben geleverd om onze competenties en onze knowhow aan te tonen, alsook de oplossingen die we geleverd hebben voor bedrijfsproblemen die we tegenkwamen binnen verschillende organisaties.

PROJECTKWALITEIT EN ONTWIKKELINGSONDERSTEUNING VOOR VOERTUIG-EN FABRIEKSPROGRAMMA’S
Automobielsector – Internationale Key Account

Context

De groep is aanwezig in 33 landen, heeft 230 fabrieken en is gespecialiseerd in de ontwikkeling en assemblage van complete zitsystemen voor motorvoertuigen.

Missie

Meotec is belast met:

Resultaten

  • Uitwerken van kwaliteitsprocedures

TECHNISCHE EN KWALITEITSREFERENTIE
Industriesector – Internationale Key Account

Context

Als een van ‘s werelds grootste leveranciers van apparatuur voor de lucht- en ruimtevaart, defensie, veiligheid en transport, is de Groep bezig met een industrialisatieproces.

Missie

Meotec treedt op als technisch en kwalitatief referentiepunt voor de afdeling Methodes en Processen, maar ook in coördinatie met de afdelingen Engineering en Industrialisatie.

Resultaten

  • Technische ondersteuning van leveranciers: opstellen van algemene bevoorradingsbehoeften en opstellen van technische vereisten

KWALITEIT LEVERANCIERS
Industriesector – Internationale Key Account

Context

In het kader van een project voor verbetering van de kwaliteit van de leveranciers, is een team Supply Chain Quality Engineers opgericht om de opvolging van de leveranciers te verzekeren die de door de Groep vereiste kwaliteitsnormen niet behalen.

Missie

Meotec staat in voor de implementatie, de evaluatie, de beoordeling en het verbeteren van de prestatie-indicatoren van de kritische leveranciers.

Resultaten

  • Uitvoeren van audits van systeembeheerkwaliteit alsook audits van productkwaliteit bij de leveranciers

REVISIE MARKETINGPROCES
Bouwsector – Grote Franse account

Context

Sinds meer dan 50 jaar werkt de groep als bouwontwikkelaar van nieuwe woningen, serviceflats en hotels, alsook een commercieel vastgoed in Frankrijk.

Missie

Meotec is belast met het verbeteren van het beheer van de marketinguitgaven.

Resultaten

  • Opstellen van een behoeftennota

HERSTRUCTURERING GEGEVENSARCHITECTUUR
Banksector – Internationale Key Account

Context

De groep is een private bank voor vermogensbeheer die voor 99,9% in handen is van een Nederlandse bank.

Missie

De afdeling Reglementering, Controle en Continue Verbetering doet een beroep op Meotec om haar te helpen bij het structureren van haar gegevensarchitectuur en het implementeren van een rapportage-oplossing.

Resultaten

  • Analyse van de interne organisatie en inventaris van het bestaande

ORGANISATORISCHE DIAGNOSE
Hotelsector – Internationale Key Account

Context

De Parijse familiale hotelgroep heeft grote groeiperspectieven voor de komende 15 jaar:

Missie

Meotec is belast met het helpen van de onderneming om zich te transformeren en zich te voorzien van een organisatie die haar toelaat haar groeidynamiek te ondersteunen om haar strategische ambities waar te maken, en dit door:

Resultaten

Fase 1: voorstudie

Solliciteren bij Meotec
Contacteer ons