Projectbeheer

Meotec verzekert het slagen van projecten en de verwezenlijking van hun strategische doelstellingen.

De uitdagingen van projectbeheer

Wij stellen onze competenties en ervaring in projectmanagement ten dienste van wat werkelijk op het spel staat in uw activiteit:

Ontwikkeling

Het bedrijfsproject structureren, de lancering van producten garanderen, een industriële of logistieke planning implementeren, de integratie van acquisities en internalisering doen slagen, mijlpalen overschrijden en groeicrisissen overwinnen.

Operations

Efficiënt zijn in de pre-sales fase, aanbestedingen winnen en ondertekende contracten met uw klanten goed uitvoeren, projecten in onder- en gezamenlijke aanneming goed beheren.

Prestaties

Methodes en organisaties laten evolueren, nieuwe informatiesystemen implementeren, beheer van projecten professionaliseren, bestuur ontwikkelen om de besluitvorming efficiënter te maken, synergiën ontwikkelen.

Naleving

Voldoen aan standaarden en reglementeringen, de veiligheid van personen, goederen en gegevens garanderen.

Transformatie

Succesvolle reorganisaties, de transfers van industriële of tertiaire vestigingen verzekeren, de prestaties van uw innovatieprocessen garanderen, uw digitale transformaties waarmaken, beantwoorden aan gemeenschaps- en milieuverwachtingen.

Onze expertise in Projectbeheer

Projectleiding en projectbeheer

 

Project Portfolio Management (PMO)

 

Beheer van aanbestedingen

 

Bid management

 

Change management

Wij bieden 3 wijzen van interventie aan

icons8-croissance-personnelle-100

In consulting voor het realiseren van diagnoses en het formuleren van aanbevelingen om de prestaties van onze klanten in onze vakgebieden te verbeteren.

icons8-outils-administratifs-200

In operationele bijstand om de operationele systemen van onze klanten te versterken met de inzet van een competent, goed uitgerust en toegewijd team.

icons8-salle-de-réunion-100

In outsourcing of BPO om de volledige of een deel van de activiteiten van een klant op ons te nemen, of het nu als een “projectplatform”-organisatie, een dienstencentrum of zelfs in een timesharingregeling is.

Business cases

Ontdek enkele van onze prestaties die we bij klanten hebben geleverd om onze competenties en onze knowhow aan te tonen, alsook de oplossingen die we geleverd hebben voor bedrijfsproblemen die we tegenkwamen binnen verschillende organisaties.

TRANSFORMATIE VAN DE KLANTENDIENSTEN
Banksector – Internationale Key Account

Context

De afdeling Innovatie, Technologieën en Informatica voor de bedrijfsactiviteiten is de groepsentiteit die de informatiesystemen van de detailbanken van morgen uitvindt.

Missie

In het kader van de transformatie van de Franse netwerken, staat Meotec in voor de uitvoering van de rationalisatiestudies van de 20 klantenservicecentra en het bouwen van het operationele model van morgen.

Resultaten

  • Realisatie van de kadrering van de homologatiestrategie met als doelstelling het automatiseren en industrialiseren van de divisies, waarbij de functionele coherenties worden verzekerd.

TRANSFORMATIE VAN HET CENTRUM STROOMOPWAARTS

Landbouwsector – Internationale Key Account

Context

Het centrum stroomopwaarts groepeert een tiental bedrijfsactiviteiten ten dienste van de landbouwactiviteiten, maar ook in het hart van de transformatie van de landbouwmodellen in Frankrijk en internationaal.

Missie

De synergiën tussen bedrijfsactiviteiten die historisch gescheiden waren (zaadproductie, havenlogistiek, digitaal, bescherming van de planten, verzekering, enz.) zijn de belangrijkste kenmerken van de strategie van de groep.

Resultaten

  • Realisatie van interviews met de leden van het directiecomité

SERIALISATIE VAN GENEESMIDDELEN

Farmaceutische sector – Internationale Key Account

Context

Elke dag worden in apotheken en ziekenhuizen duizenden geneesmiddelen aan patiënten verstrekt.

Missie

De groep heeft een transversaal programma gelanceerd voor de invoering van een unieke identificatie in alle landen van de groep.

Resultaten

  • Ondersteuning van de filialen en partners bij het implementeren van de oplossing

BPO PROJECT MANAGEMENT OFFICE IS

Farmaceutische sector – Internationale Key Account

Context

Na een reorganisatie van de IT-teams van de groep werd een PMO-afdeling opgericht voor de ondersteuning van de projectteams.

Missie

Het PMO-platform is georganiseerd rond 2 teams:

Resultaten

  • Staffing/Sourcing van de beste experts/projectmanagers/PMO op de projecten

BIJSTAND AAN HET PROJECTMANAGEMENT
Administratieve sector – Overheidsopdrachten

Context

Met als doel het moderniseren, vereenvoudigen en stroomlijnen van de procedures in verband met de burgerlijke stand, voorziet de ESSOC-wet van 10 augustus 2018 een driejarig experiment dat gericht is op de dematerialisatie van de opstelling, het beheer, de afgifte en de bewaring van akten van de burgerlijke stand die door de MEAE worden bijgehouden.

Missie

Meotec is belast met

Resultaten

  • Opstellen van de algemene functionele specificaties van het project voor bespreking met de projectmanager

BIJSTAND AAN DE PROJECTEIGENAAR
Biomedische sector – Internationale leider

Context

De hartprothese van de groep is in volle klinische evolutie met als doel deze op de markt te brengen.

Missie

In samenwerking met een onderneming gespecialiseerd in additive manufacturing, wil de groep de doelstellingen inzake verhoging van het productietempo en verlaging van de kosten verwezenlijken.

Resultaten

  • Deelname aan workshops en de keuze van de te ontwikkelen concepten

PROJECT MANAGEMENT OFFICER – PROGRAMMA VOOR OPERATIONELE UITMUNTENDHEID
Energiesector – Internationale Key Account

Context

Onze klant heeft een ambitieus programma voor operationele uitmuntendheid opgestart.

Missie

Meotec heeft hulp geboden aan het interne adviesteam van de groep, die werd gevormd om het het project in goede banen te leiden.

Resultaten

  • Structurering van de aanpak en de implementatie van een opvolgingsmethodologie

INDUSTRIËLE EN LOGISTIEKE ORGANISATIE
Industriesector – Internationale Key Account

Context

Onze klant is een fabrikant van uitrusting van rang 1 voor de luchtvaart-, defensie- en nucleaire sectoren.

Missie

Meotec begeleidt de klant bij het opstellen van optimalisatiestudies in industriële en logistieke organisatie van de nucleaire installaties, bedoeld om het merendeel van het Franse radioactief kernafval met hoge- en middelhoge levensduur (HA-MAVL) te ontvangen en te herverpakken vóór de ondergrondse opslag ervan.

Resultaten

  • Bepaling van de behoeften en respect voor de overeenstemming tussen belasting en capaciteit van de faciliteiten

PROJECTMANAGER INTERNATIONALE MOBILITEIT
Luxesector – Internationale Key Account

Context

Met meer dan 1.000 expat-medewerkers wereldwijd, spelen expats een sleutelrol in het personeelsbeleid van de klant.

Missie

Meotec begeleidt de klant bij het beheer van het wereldwijde transformatieproject van de internationale mobiliteit en neemt deel aan het ontwerp en de invoering van een flexibel arbeidsvoorwaardenmodel voor expats, dat wordt beheerd op een speciaal digitaal platform.

Resultaten

  • Implementatie van de projectstructuur en -beheer (methodes, beheersinstrumenten, enz.)
Solliciteren bij Meotec
Contacteer ons