Aankoop

Meotec verzekert het slagen van projecten en de verwezenlijking van hun strategische doelstellingen.

De uitdagingen van Aankoop

Wij stellen de competenties van ons aankoopadviesbureau ten dienste van wat werkelijk op het spel staat in uw bedrijf:

Ontwikkeling

Installeren van de aankoopfunctie in de onderneming en deze ontwikkelen met betrekking tot de normen van het vak en de markten, ontwikkelen van de vak- en beheers competenties van de aankopers, de Aankoop-functie bekendmaken en promoten.

Operations

De dagdagelijkse activiteiten over het gehele proces verzekeren, de functie Aankoop project of programma verzekeren, aanbestedingen in goede banen leiden, de leverancierspanels herstructureren, contracten industrialiseren en implementeren, geschillen en crisissen met leveranciers oplossen.

Prestaties

De aankoopkosten en het beheer ervan verminderen, de ervaring van bestekschrijvers bundelen en maximaliseren, een ziekenhuisinformatiesysteem voor inkoop implementeren.

Naleving

Middelen van leveranciers in overeenstemming brengen met normen en voorschriften (bijv. AVG), het MVO-beleid (maatschappelijke verantwoord ondernemen) implementeren bij leveranciers.

Transformatie

Zorgen voor het juiste evenwicht tussen centrale en lokale organisaties (business units, filialen, landen), de volledige of een deel van de aankoopfunctie uitbesteden (BPO), de digitale transformatie van Aankoop waarmaken, het vermogen van Aankoop om innovaties vast te leggen, bijv. door de relatie met startups en KMO’s.

Onze expertise in Aankoop

Beheer van de aankoopprestaties

 

Directe en indirecte aankopen

 

Categoriebeheer

 

Aankooporganisatie en organisatieproces

 

Aankooprapportage

 

Uitbesteding van Aankoop en BPO

 

Capex

Wij stellen 3 wijzen van interventie voor:

icons8-croissance-personnelle-100

In consulting voor het realiseren van diagnoses en het formuleren van aanbevelingen om de prestaties van onze klanten in onze vakgebieden te verbeteren.

icons8-outils-administratifs-200

In operationele bijstand om de operationele systemen van onze klanten te versterken met de inzet van een competent, goed uitgerust en toegewijd team.

icons8-salle-de-réunion-100

In outsourcing of BPO om de volledige of een deel van de activiteiten van een klant op ons te nemen, of het nu als een “projectplatform”-organisatie, een dienstencentrum of zelfs in een timesharingregeling is.

Business Cases

Ontdek enkele van onze diensten die we bij klanten hebben geleverd om onze competenties en onze knowhow aan te tonen, alsook de oplossingen die we geleverd hebben voor bedrijfsproblemen die we tegenkwamen binnen verschillende organisaties.

BPO AANKOOP
Transportsector – Overheidsopdrachten

Context

Meotec is houder van een meerjarencontract voor de uitbesteding van werken, intellectuele diensten en bevoorradingsdiensten met SNCF RESEAU (Franse spoorwegmaatschappij).

Missie

Meotec is belast met de ontwikkeling van haar activiteiten binnen SNCF RESEAU zelf op het nationale grondgebied om te beantwoorden aan een almaar stijgende vraag.

Resultaten

  • Ontvangst van inschrijvingen en ontwikkeling van het gehele aankoopproces tot de gunning van de opdracht.

KLINISCHE AANKOPEN

Farmaceutische sector – Internationale Key Account

Context

De aankoopafdeling van de groep, die 5 jaar geleden werd opgericht, is nog zeer jong en vertoont talrijke mogelijkheden voor evolutie en innovatie.

Missie

Meotec is belast met het beheren van de aanbestedingen voor de klinische studies en de uitbestede dienstencentra en vervolgens voor het ontwikkelen van een aankoopstrategie die als doel heeft de aankopen van prestaties ter plaatse voor de groep te bundelen, optimaliseren en standaardiseren.

Resultaten

  • Uitschrijven van aanbestedingen voor de klinische studies

IT-AANKOPEN

Verzekeringssector – internationale Key Account

Context

De groep is een Franse onderneming, gespecialiseerd reisbijstand.

Missie

Meotec komt tussen als expert in IT-aankopen ter ondersteuning van de Aankoopverantwoordelijke in Italië.

Resultaten

  • Deelname aan de voorbereiding en evaluatie van een IT-project

AANKOOP E-PROCUREMENT TOOL

Farmaceutische sector – internationale Key Account

Context

De Franse farmaceuticagroep is een project gestart voor de opvolging van haar uitgavenverplichtingen inzake werkings- en investeringskosten.

Missie

Meotec is belast met de implementatie van deze tool op de verschillende productievestigingen, van het bepalen van de behoeften tot de opleiding en ondersteuning van de gebruikers.

Resultaten

  • Organisatie van workshops om de behoeften te verzamelen

AANKOOP INTELLECTUELE IT-PRESTATIES

Farmaceutische sector – internationale Key Account

Context

De grootste onafhankelijke Franse farmaceutische groep en de tweede grootste Franse farmaceutische groep ter wereld. De groep is aanwezig in 140 landen en telt meer dan 20.000 medewerkers.

Missie

Meotec is belast met de optimalisatie van het P2I-aankoopproces en de leveranciersportfolio.

Resultaten

P2I-aankoopproces

AANKOOP VAN APPARATUUR

Farmaceutische sector – Internationale Key Account

Context

In het kader van de constructie van een productiegebouw bestemd voor de vervaardiging van het nieuwe griepvaccin, moet de farmaceutische groep zijn teams versterken met betrekking tot de aankoop van productieapparatuur.

Missie

Meotec is belast met de lancering en het beheer van de aanbestedingen voor deze apparatuur. Het projectbudget bedraagt € 10 M.

Resultaten

  • Bepalen van de behoeften

AANKOOP VAN ALGEMENE MIDDELEN

Verzekeringssector – Internationale Key Account

Context

In het kader van het vastgoedproject met als doelstelling de werkruimtes van de medewerkers te rationaliseren (sluiting van vestigingen en opening van 2 vestigingen van 2.000 en 23.000 m²), heeft de Directie Aankoop van de groep deelgenomen aan aanbestedingen inzake de perimeters hard en soft.

Missie

Meotec is belast met het beheer van aanbestedingen voor werken en installaties en diensten in verband met de exploitatie van gebouwen, alsmede met de optimalisatie van de aankopen van de afdeling.

Resultaten

Beheer van het overleg

Solliciteren bij Meotec
Contacteer ons