Aankoop

Meotec zorgt voor het succes van projecten en de ontwerpen van hun doelen

De uitdagingen van Inkoop

Wij stellen de competenties van onze aankoop consultants in dienst van wat er werkelijk op het spel staat in uw onderneming :

Ontwikkeling

De Aankoopfunctie in de onderneming vestigen, haar ontwikkelen in verhouding tot de normen van het beroep en de markten, de professionele en leidinggevende vaardigheden van de kopers ontwikkelen, bekendheid geven aan de aankoopfunctie en haar promoten.

Operaties

Zorgen voor de dagelijkse gang van zaken gedurende het hele proces, zorgen voor de inkoopfunctie van het project of programma, aanbestedingen uitschrijven, leverancierspanels herstructureren, contracten industrialiseren en implementeren, geschillen en leverancierscrises oplossen.

Prestatie

Vermindering van de aankoopkosten en het beheer ervan, pooling, massificatie, maximalisering van de ervaring van voorschrijvers, uitvoering van besparingsoperaties, ontwikkeling van instrumenten en invoering van een SIHA.

Compliance

Middelen van leveranciers in overeenstemming brengen met normen en voorschriften (bijv. GDPR), het MVO-beleid met leveranciers implementeren.

Transformatie

Zorgen voor het juiste evenwicht tussen centrale en lokale organisaties (bedrijfseenheden, dochterondernemingen, landen), de inkoopfunctie geheel of gedeeltelijk uitbesteden (BPO), de digitale transformatie van Inkoop tot leven brengen, Inkoop beter in staat stellen om innovatie op te vangen, bijvoorbeeld door betrekkingen met startende ondernemingen en het MKB(SME).

Onze expertise in de aankoopfunctie

Beheer van inkoopprestaties

 

Direct & indirecte inkoop

 

Categorie Beheer

 

Inkoop en processen organisatie

 

Inkoop rapportage

 

Inkoop outsourcing & BPO

 

Capex

Wij stellen 3 interventie methoden voor

icons8-croissance-personnelle-100

In consulting voor de realisatie van diagnostiek en het formuleren van aanbevelingen om de prestaties van onze klanten op onze bedrijven te verbeteren.

icons8-outils-administratifs-200

In operationele ondersteuning om het operationele systeem van onze klanten te versterken met de bijdrage van een bekwaam, uitgerust en betrokken team.

icons8-salle-de-réunion-100

Bij outsourcing of BPO om de activiteiten van een klant geheel of gedeeltelijk uit te besteden, of het nu gaat om een “project platform”-organisatie, hetzij in een dienstencentrum, of zelfs op basis van timesharing.

Business Cases

Ontdek enkele van onze diensten die bij onze klanten worden uitgevoerd om onze vaardigheden, onze knowhow en de antwoorden op de zakelijke problemen binnen verschillende organisaties te illustreren.

IT AANKOPERS
Verzekeringssector – Internationale key account

Context

De Groep is een Franse onderneming die gespecialiseerd is in reisbijstand.

Doelstellingen

Meotec treedt op als IT-inkoopexpert ter ondersteuning van de inkoopmanager in Italië.

Resultaten

  • Deelname aan de voorbereiding en evaluatie van een IT-project

AMOA E-AANBESTEDINGSTOOL
Farmaceutische sector – Internationale key account

Context

De Franse farmaceutische groep is begonnen met een proces van toezicht op zijn uitgavenverplichtingen voor exploitatie- en investeringskosten.

Doelstellingen

Meotec is verantwoordelijk voor de invoering van dit instrument op de verschillende productiesites; van de definitie van de behoeften tot de opleiding en ondersteuning van de gebruikers.

Resultaten

  • Organisatie van workshops om behoeften te verzamelen

AANKOOP VAN INTELLECTUELE DIENSTEN IT
Farmaceutische sector – Internationale key account

Context

De groep is de grootste onafhankelijke Franse farmaceutische groep en de op één na grootste Franse farmaceutische groep ter wereld, is aanwezig in 140 landen en heeft meer dan 20.000 werknemers.

Doelstellingen

Meotec is belast met de optimalisering van het P2I-inkoopproces en de leveranciersportefeuille.

Resultaten

P2I Aankoopproces

AANKOPEN VAN KAPITAALGOEDEREN
Farmaceutische sector – Internationale key account

Context

In het kader van de bouw van een produktiegebouw voor de produktie van het nieuwe griepvaccin moet het farmaceutisch concern zijn teams versterken voor de aankoop van produktiemateriaal.

Doelstellingen

Meotec is belast met het uitschrijven en beheren van de aanbestedingen voor dit materieel.

Resultaten

  • De behoefte omkaderen

ALGEMENE AANKOPEN
Verzekeringssector – Internationale key account

Context

In het kader van het vastgoedproject met het oog op de rationalisering van de werkruimten van het personeel (sluiting van vestigingen en opening van twee vestigingen van 2.000 en 23.000 m²) heeft de afdeling Aankopen van de Groep deelgenomen aan de aanbestedingen voor de harde en zachte periferie.

Doelstellingen

Meotec is belast met het beheer van de aanbestedingen voor werken, inrichtingen en diensten in verband met de exploitatie van gebouwen, alsook met de optimalisering van de aankopen van de afdeling.

Resultaten

Aansturing van het overleg :

BPO INKOOP
Openbaar Vervoer sector – Overheidsopdrachten

Context

Meotec is houder van een meerjarencontract voor de uitbesteding van werken, intellectuele diensten en leveringen met de SNCF NETWERK.

Missie

Meotec is belast met de ontwikkeling van zijn activiteit binnenSNCF NETWERKop het nationale grondgebied om te voldoenaan een voortdurend toenemende vraag.

Resultaten

  • Ontvangst van raadplegingen en ontwikkeling van het gehele inkoop proces tot de gunning van de opdracht

KLINISCHE INKOOP

Farmaceutische sector – Internationale grote rekening

Context

De inkoopafdeling van de Groep, die pas 5 jaar geleden werd opgericht, is nog zeer jong en biedt veel mogelijkheden voor ontwikkeling en innovatie.

Missie

Meotec is verantwoordelijk voor het beheren van aanbestedingen voor klinische studies en uitbestede servicecentra en het ontwikkelen van een inkoopstrategie gericht op het bundelen, optimaliseren en standaardiseren van on-site serviceaankopen voor de Groep.

Resultaten

  • Lancering van aanbestedingen voor klinische studies
Solliciteer op Meotec
Neem contact met ons