Aankoop

Meotec zorgt voor het succes van projecten en de ontwerpen van hun doelen

De uitdagingen van Inkoop

Wij stellen de competenties van onze aankoop consultants in dienst van wat er werkelijk op het spel staat in uw onderneming :

Ontwikkeling

De Aankoopfunctie in de onderneming vestigen, haar ontwikkelen in verhouding tot de normen van het beroep en de markten, de professionele en leidinggevende vaardigheden van de kopers ontwikkelen, bekendheid geven aan de aankoopfunctie en haar promoten.

Operaties

Zorgen voor de dagelijkse gang van zaken gedurende het hele proces, zorgen voor de inkoopfunctie van het project of programma, aanbestedingen uitschrijven, leverancierspanels herstructureren, contracten industrialiseren en implementeren, geschillen en leverancierscrises oplossen.

Prestatie

Vermindering van de aankoopkosten en het beheer ervan, pooling, massificatie, maximalisering van de ervaring van voorschrijvers, uitvoering van besparingsoperaties, ontwikkeling van instrumenten en invoering van een SIHA.

Compliance

Middelen van leveranciers in overeenstemming brengen met normen en voorschriften (bijv. GDPR), het MVO-beleid met leveranciers implementeren.

Transformatie

Zorgen voor het juiste evenwicht tussen centrale en lokale organisaties (bedrijfseenheden, dochterondernemingen, landen), de inkoopfunctie geheel of gedeeltelijk uitbesteden (BPO), de digitale transformatie van Inkoop tot leven brengen, Inkoop beter in staat stellen om innovatie op te vangen, bijvoorbeeld door betrekkingen met startende ondernemingen en het MKB(SME).

Onze expertise in de aankoopfunctie

Beheer van inkoopprestaties

 

Direct & indirecte inkoop

 

Categorie Beheer

 

Inkoop en processen organisatie

 

Inkoop rapportage

 

Inkoop outsourcing & BPO

 

Capex

Wij stellen 3 interventie methoden voor

icons8-croissance-personnelle-100

In consulting voor de realisatie van diagnostiek en het formuleren van aanbevelingen om de prestaties van onze klanten op onze bedrijven te verbeteren.

icons8-outils-administratifs-200

In operationele ondersteuning om het operationele systeem van onze klanten te versterken met de bijdrage van een bekwaam, uitgerust en betrokken team.

icons8-salle-de-réunion-100

Bij outsourcing of BPO om de activiteiten van een klant geheel of gedeeltelijk uit te besteden, of het nu gaat om een “project platform”-organisatie, hetzij in een dienstencentrum, of zelfs op basis van timesharing.

Business Cases

Ontdek enkele van onze diensten die bij onze klanten worden uitgevoerd om onze vaardigheden, onze knowhow en de antwoorden op de zakelijke problemen binnen verschillende organisaties te illustreren.

BPO INKOOP
Openbaar Vervoer sector – Overheidsopdrachten

Context

Meotec is houder van een meerjarencontract voor de uitbesteding van werken, intellectuele diensten en leveringen met de SNCF NETWERK. Het platform behandelt voornamelijk contractenvanminderdan1 miljoen euro

Missie

Meotec is belast met de ontwikkeling van zijn activiteit binnenSNCF NETWERKop het nationale grondgebied om te voldoenaan een voortdurend toenemende vraag.

Resultaten

 • Ontvangst van raadplegingen en ontwikkeling van het gehele inkoop proces tot de gunning van de opdracht
 • Hetjuridische aspect om zo goed mogelijk te voldoen aan de aanbestedingscode zoveelmogelijk na te leven
 • Hetvoerenvan overleg door het opstellen vandocumenten die rechtstreeks verband houden met de inkoop strategie van SNCF NETWERK en het onderhouden van permanente contacten met leveranciers.

KLINISCHE INKOOP

Farmaceutische sector – Internationale grote rekening

Context

De inkoopafdeling van de Groep, die pas 5 jaar geleden werd opgericht, is nog zeer jong en biedt veel mogelijkheden voor ontwikkeling en innovatie. De missie van de afdeling Clinical Purchasing binnen de afdeling R&D Purchasing is het ondersteunen en adviseren van de R&D-beroepen met betrekking tot hun diverse behoeften.

Missie

Meotec is verantwoordelijk voor het beheren van aanbestedingen voor klinische studies en uitbestede servicecentra en het ontwikkelen van een inkoopstrategie gericht op het bundelen, optimaliseren en standaardiseren van on-site serviceaankopen voor de Groep.

Resultaten

 • Lancering van aanbestedingen voor klinische studies
 • Realisatie van besparingen
 • Analyse van de behoeften van de interne klanten
 • Opstellen van de specificaties met de voorschrijvers
 • Sourcing van leveranciers
 • Lancering van RFI / RFP / RFQ
 • Beheer(Management) van de relatie met leveranciers (analyse van aanbiedingen, commerciële en contractuele onderhandelingen, contractering, toezicht op (monitoring van ) prestaties en te leveren prestaties en leveranciers-REX & klanten-REX)
 • Toepassing van een aankoopstrategie voor diensten in Frankrijk
Solliciteer op Meotec
Neem contact met ons