IS & Technologieën

Meotec zorgt voor het welslagen van projecten en het bereiken van hun strategische doelstellingen

IS & Technologievraagstukken

Onze projectmanagers, analisten en IS/IT-architecten handelen in dienst van wat er werkelijk op het spel staat in uw bedrijf :

Ontwikkeling

Ondersteuning van nieuwe projecten en nieuwe gebieden, ondersteuning van de integratie van dochterondernemingen en de exploitatie van strategische partnerschappen, versterking van de betrekkingen met klanten.

Operaties

Het leiden van structureringsprojecten, het beheren van de kwaliteit en de continuïteit van de aan de gebruikers geleverde diensten, het ontwerpen en leiden van technische en technologische ontwikkelingen, het leveren van oplossingen die zijn aangepast aan de behoeften van de voorschrijvers.

Prestatie

Verbetering van de gebruikerservaring, uitbreiding van het bereik van de verleende diensten, gebruikmaking van de beste technologische partners, verlaging van de totale kosten van het informatiesysteem, keuze van het juiste evenwicht tussen in-house en outsourcing, aanmoediging van uitwisseling en samenwerking.

Compliance

Naleving van normen en standaarden, waarborging van de naleving van veiligheids- en gegevensbeschermingsvoorschriften, bescherming tegen de risico’s van aanvallen op de informatiemiddelen van de onderneming, naleving van nieuwe technische en technologische normen.

Transformatie

Slagen in de digitale transformatie, nieuwe toepassingen voor producten en diensten bedenken, nieuwe vaardigheden ontwikkelen, strategische partnerschappen sluiten en het innovatieproces optimaliseren, strategische investeringen doen.

Onze expertise in informatiesystemen & technologieën

Beheer van IS-projecten

 

Prestatiebeheer van de informatiemaatschappij

 

Beheer van IT-uitbesteding

 

Architectuur en masterplan

 

Bijstand aan de projecteigenaar

Wij stellen 3 interventie methoden voor

icons8-croissance-personnelle-100

In consulting voor de realisatie van diagnostiek en het formuleren van aanbevelingen om de prestaties van onze klanten op onze bedrijven te verbeteren.

icons8-outils-administratifs-200

In operationele ondersteuning om het operationele systeem van onze klanten te versterken met de bijdrage van een bekwaam, uitgerust en betrokken team.

icons8-salle-de-réunion-100

Bij outsourcing of BPO om de activiteiten van een klant geheel of gedeeltelijk uit te besteden, of het nu gaat om een “project platform”-organisatie, hetzij in een dienstencentrum, of zelfs op basis van timesharing.

Business Cases

Ontdek enkele van onze diensten die bij onze klanten worden uitgevoerd om onze vaardigheden, onze knowhow en de antwoorden op de zakelijke problemen binnen verschillende organisaties te illustreren.

IMPLEMENTATIE VAN EEN BUSINESS INTELLIGENCE-OPLOSSING
Multimedia sector – Grote internationale account

Context

De huidige rapportage van de Groep Multimedia Communicatie gebeurt door middel van extracties uit verschillende software en wordt vervolgens opnieuw verwerkt en geconsolideerd door talrijke Excel-bestanden.

Doelstellingen

Meotec is belast met het vereenvoudigen, controleren en beveiligen van de recuperatie van informatie uit de verschillende ERP-systemen van de Groep en de weergave ervan in dashboards.

Resultaten

  • In kaart brengen van beheerscontroleprocessen

DIGITALE MARKETING

Telecommunicatiesector – Grote internationale rekening

Context

De strategie van de e-commercesite van de Groep is gebaseerd op verschillende doelstellingen, met name :

Doelstellingen

Meotec is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de online verkoop van de Groep door het plannen en uitvoeren van e-commerce en e-marketing strategieën.

Resultaten

  • PC-markt, Gaming, Software

DEFINITIE VAN HET “IS” MASTERPLAN
Vastgoedsector – Nationale Leider

Context

Met het oog op een sterke groei heeft de Groep een ambitieus project gelanceerd om alle of een deel van zijn activiteiten te moderniseren en te vernieuwen.

Missie

Meotec is belast met de evaluatie van de bestaande situatie en het voorstellen van een stappenplan voor de evolutie van de instrumenten en processen van de informatiesystemen.

Resultaten

  • Opstellen van een routekaart met prioriteiten

DIGITALE TRANSFORMATIE VAN MCO

Luchtvaartsector – Internationale grote rekening

Context

In het kader van het onderhoud van de militaire producten van de Groep richten de dochterondernemingen zich op hun digitale transformatie om toekomstige uitdagingen beter aan te kunnen.

Missie

Meotec is verantwoordelijk voor :

Resultaten

  • Verkorting van het validatieproces (van 15 tot 3 dagen) en vermindering van het aantal papieren met 20.000, als gevolg van de dematerialisatie
Solliciteer op Meotec
Neem contact met ons