Project management

Meotec zorgt voor het succes van projecten en de ontwerpen van hun doelen

De uitdagingen van projectmanagement

De uitdagingen van Project Management – Wij stellen onze vaardigheden en ervaring in Project Management in dienst van wat er werkelijk op het spel staat in uw bedrijf :

Ontwikkeling

Het bedrijfsproject structureren, productlanceringen veiligstellen, een industrieel of logistiek plan implementeren, acquisities succesvol integreren, slagen in internalisering, mijlpalen behalen en een kredietcrisis doorstaan.

Operaties

Efficiënt zijn in de pre-sales fase, aanbestedingen binnenhalen en de contracten met uw klanten goed uitvoeren, de projecten in onder aanneming en in mede-aanneming goed uitvoeren.

Prestatie

Het ontwikkelen van methoden en organisaties, het inzetten van nieuwe informatiesystemen, professionalisering van het projectmanagement, het ontwikkelen van bestuur om effectiever te zijn in de besluitvorming en het ontwikkelen van synergiën.

Compliance

Brengt u in overeenstemming met normen en regelgeving en waarborgt de veiligheid van mensen, goederen en data.

Transformatie

Succesvolle reorganisaties, het verzekeren van de overdracht van industriële of tertiaire sites, het garanderen van de prestaties van uw innovatieprocessen, het tot leven brengen van uw digitale transformatie, het voldoen aan maatschappelijke en milieuverwachtingen.

Onze expertise in Project management

Project Management

 

Project Portfolio Management (PMO)

 

Bijstand aan de projecteigenaar

 

Bieding Management

 

Change Management (Beheer van veranderingen)

Wij stellen 3 interventie methoden voor

icons8-croissance-personnelle-100

In consulting voor de realisatie van diagnostiek en het formuleren van aanbevelingen om de prestaties van onze klanten op onze bedrijven te verbeteren.

icons8-outils-administratifs-200

In operationele ondersteuning om het operationele systeem van onze klanten te versterken met de bijdrage van een bekwaam, uitgerust en betrokken team.

icons8-salle-de-réunion-100

Bij outsourcing of BPO om de activiteiten van een klant geheel of gedeeltelijk uit te besteden, of het nu gaat om een “project platform”-organisatie, hetzij in een dienstencentrum, of zelfs op basis van timesharing.

Business Cases

Ontdek enkele van onze diensten die bij onze klanten worden uitgevoerd om onze vaardigheden, onze knowhow en de antwoorden op de zakelijke problemen binnen verschillende organisaties te illustreren.

TRANSFORMATIE VAN KLANTENDIENSTEN
Banksector – Grote Internationale Rekening

Context

De afdeling Innovatie, Technology in IT voor het bedrijfsleven is de groepsentiteit die de informatiesystemen van de retailbankieren van morgen uitvindt. De belangrijkste uitdaging is om eenvoudige en innovatieve IT-oplossingen te ontwerpen en snel te leveren, schaalbaar en veilig, geïnspireerd en ontworpen met klanten, terwijl de kwaliteit dagelijks wordt gewaarborgd.

Missie

Als onderdeel van de transformatie van de Franse netwerken is Meotec verantwoordelijk voor het leiden van de rationalisatie-framingstudies van de 20 Customer Service Centers en de opbouw van het operationele model van morgen.

Resultaten

 • Uitvoering van de kaders van de homologatiestrategie met als doel de centers te automatiseren ente industrialiseren door functionele samenhang te garanderen.
 • Effecten van risico’s en afhankelijkheden van het informatiesysteem van het eerste regionale reorganisatieprogramma van de klantenservice polen van Bordeaux en Toulouse.
 • Gevolgen van risico’s en afhankelijkheidvan het informatiesysteem van het tweede regionale programma voor de reorganisatie van de klantenservicecentra in Lyon en Grenoble.

TRANSFORMATIE VAN DE STROOMOPWAARTSE AFDELING

Agrarische Sector – Grote Internationale Rekening

Context

In de stroomopwaarts afdeling zijn een twaalftal bedrijven samengebracht die ten dienste staan van de landbouwsector, maar ook in het middelpunt staan van de transformatie van landbouwmodellen in Frankrijk en op internationaal niveau.

Missie

Synergiën tussen historisch gescheiden activiteiten (zaadproductie, havenlogistiek, digitaal, gewasbescherming, verzekeringen, enz.

Meotec is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de groep bij de transformatie van haar organisatie.

Resultaten

 • Interviews met de leden van het directiecomité
 • Het stellen van een diagnose en het presenteren van de resultaten
 • Organisatie van een seminarie voor het directiecomité
 • Start van 10 oprichtings- en federatieprojecten die door de leden van de CODIR worden gesponsord en getest
 • Reflectie op het organisatiemodel
 • Ontwerp en gedetailleerde kostenberekening
 • Opstellen van een business case en een business plan

SERIALISATIE VAN GENEESMIDDELEN

Farmaceutische Sector – Internationale Grote Rekening

Context

Elke dag worden in apotheken en ziekenhuizen duizenden geneesmiddelen aan patiënten verstrekt. Er worden echter “namaakgeneesmiddelen” in de legale distributiekanalen gebracht.

De nationale en internationale autoriteiten hebben daarom nieuwe voorschriften opgesteld die de invoering van een serienummer (unieke identificatiecode) vereisen, gericht op volledige en veilige traceerbaarheid in de hele waardeketen van het geneesmiddel, van het laboratorium tot de patiënt.

Missie

De groep heeft een transversale opleiding gelanceerd om in alle landen van de groep een unieke identificatie te creëren.

Meotec is betrokken bij de implementatie van de gekozen oplossing om alle gegevens te centraliseren die nodig zijn voor serialisatie, aggregatie, traceerbaarheid en communicatie met nationale en/of Europese databanken van geneesmiddelen.

Resultaten

 • Ondersteuning van dochter ondernemingen en partners bij de implementatie van de oplossing.
 • Organisatie en validatie van het systeem in zijn geheel
 • Opstellen en verbeteren van interne processen

BPO PROJECT MANAGEMENT BUREAU SI

Farmaceutische sector – Internationale grote rekening

Context

Na een reorganisatie van de informatica teams van de Groep werd een PMO-afdeling opgericht die zich toelegde op het ondersteunen van de project teams.

Missie

Het PMO-platform is georganiseerd rond 2 teams :

 • Personeel & Sourcing
 • Financiële opvolging

Meotec is verantwoordelijk voor het implementeren van processen en tools om werkwijzen te standaardiseren, tijd te besparen voor de project teams en bronnen van besparingen te identificeren.

Resultaten

 • Staffing/Sourcing van de beste deskundigen/PM/PMO voor projecten
 • Toezicht op uitkeringen en voorstel voor herplaatsing van profielen
 • Verbetering van de relatie met de leveranciers en voorstel voor contractuele synergie.
 • Ondersteunen van project managers in hun financiële en budgettaire keuzes voor projecten.
 • Sturen en continu opvolgen van de uitgaven per project en anticiperen op financiële risico’s in verband met de doelstellingen van het financieel beheer.

BIJSTAND AAN PROJECT BEHEER
Sector overheid – overheidsopdrachten

Context

Met het oog op de modernisering, vereenvoudiging en stroomlijning van de procedures in verband met de burgerlijke stand voorziet de ESSOC-wet van 10 augustus 2018 in een driejarig experiment met het oog op de dematerialiseren van de opstelling, het beheer, de afgifte en de bewaring van akten van de burgerlijke stand die bij het MEAE berusten.

Missie

Meotec is verantwoordelijk voor :

 • Modernisering van de burgerlijke stand door de dematerialisatie van elektronisch ondertekende authentieke akten
 • Vereenvoudiging van de gebruikersprocedures door procedures op afstand te implementeren
 • Verlaag de kosten van papieren documenten verzenden

Herziening van de informatiesystemen om de SCEC- en consulaire ambtenaren een meer gecentraliseerd en ergonomisch instrument ter beschikking te stellen.

Resultaten

 • Opstellen van de algemene functionele specificaties van het project, uit te wisselen met de projectmanager
 • Definitie van de behoeften van de bedrijfsteams van de burgerlijke stand via werkgroepen die het mogelijk maken :
 • De modellen van de doeltool maken
 • Specificatie van de nieuwe behoeften in verband met de dematerialisatie van teams en gebruikers
 • Implementatie van recept-en testprocedures
 • Bijstand bij de uitvoering van de mededeling
 • De projectmanager helpen bij het nemen van technische beslissingen

BIJSTAND AAN PROJECT BEHEER
Biomedische sector – Internationale leider

Context

De hartprothese van de Groep bevindt zich midden in de klinische ontwikkeling met het oog op het verkrijgen van een marktintroductie. De Groep anticipeert op de commerciële fase en zet industriële ontwikkelingsprojecten op stapel.

Missie

In samenwerking met een bedrijf dat gespecialiseerd is in additieve vervaardiging, wil de Groep de doelstellingen bereiken van verhoging van de productiesnelheid en verlaging van de kosten. Het wil de anatomische boekhouding vergroten en tegelijkertijd de montage van het apparaat veiligstellen. Meotec is belast met de aanpassing van het ontwerp en de ontwikkeling van fabricageprocessen voor de mechanische interfaces om aan de wereldwijde doelstellingen te voldoen.

Resultaten

 • Deelname aan workshops en keuze van te ontwikkelen concepten
 • Ondersteuning voor ontwikkelingsplanningvan productieprocessen en mechanische interfaces
 • Prioritering van de ontwikkeling van productieprocessen op basis van planning en ontwikkelingsdoelstellingen.
 • Opvolging van de actualisering van de technische specificaties van de prothese

PROJECT MANAGEMENT OFFICER – OPERATIONAL EXCELLENCE PROGRAMMA
Energiesector – Internationale grote rekening

Context

Onze klant heeft een ambitieus operational excellence programma gelanceerd. Het is de bedoeling om tegen 2023, gespreid over drie jaar, jaarlijks 1,1 miljard euro te besparen op operationele kosten. Dit programma, dat in drie opeenvolgende implementatiegolven is georganiseerd, bestrijkt drie verschillende werkstromen die overeenkomen met de belangrijkste activiteiten van de klant. Elke werkstroom bestaat uit werkgroepen die “taskforces” worden genoemd, die verantwoordelijk zijn voor het identificeren van de hefbomen voor het genereren van besparingen en het verbeteren van de productiviteit van de Groep op een specifiek gebied.

Missie

Meotec assisteerde het Interne Adviesteam van de Groep, dat werd gemobiliseerd ter ondersteuning van het project management. Doel is toezicht te houden op de inzet van de hefbomen van golf 1, de vorderingen van de “taskforces” van golf 2 te sturen, en operationele steun te verlenen aan de leiders van de “taskforces”.

Resultaten

 • Structurering van de aanpak en uitvoering van een bewakingsmethodologie
 • Begeleiding van 30 taskforce-leiders en operationeel toezicht op de inzet van de hefbomen in termen van besparingsdoelstellingen en planning (golf 1)
 • Toezicht op de voortgang van 12 taskforces (golf 2)
 • Organiseren, facilitering van vergaderingen en voorbereiding van materiaal
 • Uitvoering van rapportage, consolidatie van gegevens en maandelijkse presentaties aan de CODIR
 • Interface en coördinatie met het wereldwijde PMO-team
 • Operationele steun aan taskforce-leiders

INDUSTRIËLE EN LOGISTIEKE ORGANISATIE
Industriële sector – Internationale grote rekening

Context

Onze cliënt is een Tier 1 fabrikant van apparatuur voor de luchtvaart, defensie en nucleaire industrie. Zij werken als deskundige op het gebied van industriële organisatie en logistiek aan een project voor de industriële opslag van Frans kernafval in een diepe geologische laag.

Missie

Meotec helpt de klant bij het opstellen van optimalisatiestudies op het gebied van industriële organisatie en logistiek voor de nucleaire basisinstallaties, die bedoeld zijn om het grootste deel van het Franse hoog- en middelactief langlevend kernafval (HA-MAVL) te ontvangen en te herstellen vóór de ondergrondse opslag ervan.

Resultaten

 • Bepaling van de behoeften en naleving van de belasting versus de capaciteit van de installaties
 • Optimalisatiestudies ter verbetering van de lay-out en de prestaties van verwerkingslijnen voor afvalverpakkingen
 • Gegevens kraken en analyse van voorspelde leveringsschema’s
 • Debietstudie en procesmodellering
 • Voorstellen voor mogelijke optimalisaties
 • Opstelling van het masterplan van de installaties
 • Opstellen van technische studies

PROJECTMANAGER INTERNATIONALE MOBILITEIT
Luxe sector – Internationale grote rekening

Context

Met meer dan 1000 expats over de hele wereld, spelen ze een sleutelrol in het human resources management van de klant.

Om de ervaring van de werknemers te verbeteren en de processen wereldwijd te harmoniseren, werd een wereldwijde dienstverlener geselecteerd die belast is met het beheer van het relocatieproces voor alle internationale overdrachten van de klant.

Missie

Meotec ondersteunt de klant bij het beheer van het wereldwijde transformatieproject voor internationale mobiliteit en neemt deel aan het ontwerp en de invoering van een flexibel arbeidsvoorwaardenmodel voor de expat, beheerd op een speciaal digitaal platform.

Resultaten

 • Implementatie van de projectstructuur en bestuur (methoden, sturingsinstrumenten… enz.)
 • Definitie van de doelstellingen en termijnen voor de verwezenlijking van de resultaten
 • Sturen en meten van de voortgang van het project
 • Organisatie en aansturing van de stuurcomité
 • Harmonisatie van herplaatsingsprocessen over de hele wereld
 • Ontwerp en invoering van een kern- en flexibel dienstenmodel dat de werknemer in staat stelt te beslissen over de verhuisdiensten die hij nodig heeft
 • Vereenvoudiging van administratieve processen voor HR- en finance-afdelingen
 • Ondersteuning bij veranderingsbeheer
 • Uitvoering van een communicatiestrategie
Solliciteer op Meotec
Neem contact met ons
#balise_salesforce #fin_balise_salesforce