Kwaliteit & Proces

Onze zakelijke vaardigheden ten dienste van uw onderneming

De uitdagingen van Kwaliteit & Proces

Wij stellen onze vaardigheden op het gebied van procesbeheer en kwaliteitsborging ten dienste van wat er werkelijk op het spel staat in uw onderneming :

Ontwikkeling

Zorg voor de lancering van nieuwe activiteiten, nieuwe producten of diensten, nieuwe gebieden, ondersteun de groei van het personeelsbestand en deevolutie van organisaties, beheer het vermogen om aan de vraag van klanten en belanghebbenden te voldoen, beveilig het imago en de reputatie.

Operaties

Breng de kwaliteitsbenadering tot leven bij alle belanghebbenden, zorg voor het beheer van processen, zorg voor naleving van kwaliteitsnormen en hun inzet in de organisatie of op projecten, anticipeer op risico’s met een passend plan.

Prestatie

Een cultuur van voortdurende verbetering ontwikkelen, de tevredenheid van de belanghebbenden maximaliseren, het aantal mislukkingen of verliezen verminderen.

Compliance

Ervoor zorgen dat processen voldoen aan nieuwe voorschriften, normen en wettelijke vereisten, en compliance-systemen met succes digitaliseren.

Transformatie

Beheersing van de efficiëntie van de onderneming in een context van sterke groei, aanpassing van een organisatie aan een complex ecosysteem, versnelling en veiligstelling van innovatieve of baanbrekende ontwikkelingen.

Onze expertise in kwaliteit en processen

Kwaliteitsbeheer (Leverancier, Project, Product, Software, …)

 

Procesoptimalisatie

 

Numérisation et dématérialisation

Wij stellen 3 interventie methoden voor

icons8-croissance-personnelle-100

In consulting voor de realisatie van diagnostiek en het formuleren van aanbevelingen om de prestaties van onze klanten op onze bedrijven te verbeteren.

icons8-outils-administratifs-200

In operationele ondersteuning om het operationele systeem van onze klanten te versterken met de bijdrage van een bekwaam, uitgerust en betrokken team.

icons8-salle-de-réunion-100

Bij outsourcing of BPO om de activiteiten van een klant geheel of gedeeltelijk uit te besteden, of het nu gaat om een “project platform”-organisatie, hetzij in een dienstencentrum, of zelfs op basis van timesharing.

Business Cases

Ontdek enkele van onze diensten die bij onze klanten worden uitgevoerd om onze vaardigheden, onze knowhow en de antwoorden op de zakelijke problemen binnen verschillende organisaties te illustreren.

TECHNISCHE EN KWALITEITSREFERENT
Industriesector – Internationale key account

Context

Als een van ’s werelds grootste fabrikanten van uitrusting voor de lucht- en ruimtevaart, defensie, veiligheid en transport, is de Groep bezig met een industrialiseringsproces.

Missie

Meotec is belast met het optreden als technische en kwaliteitsreferent voor de afdeling Methoden en Procédés, maar ook met de coördinatie met de afdelingen Ontwerpbureau en Industrialisering.

Resultaten

  • Technische ondersteuning van leveranciers: opstellen van generieke inkoopbehoeften en opstellen van technische eisen

LEVERANCIERSKWALITEIT
Industriesector – Internationale key account

Context

In het kader van het project ter verbetering van de kwaliteit van de toeleveranciers is een team van Supply Quality Engineers opgericht dat zich bezighoudt met de follow-up van leveranciers die niet voldoen aan de door de Groep vereiste kwaliteitsnormen.

Doelstellingen

Meotec is belast met het opstellen, evalueren, controleren en verbeteren van de prestatie-indicatoren van kritische leveranciers.

Resultaten

  • Het uitvoeren van kwaliteitsmanagementsysteemaudits en productkwaliteitsaudits bij leveranciers

HERONTWERP VAN HET MARKETINGPROCES
Bouwsector – Grote franse rekening

Context

Al meer dan 50 jaar is de Groep een ontwikkelaar en bouwer van nieuwe woningen, service-residenties en hotels, en een ontwikkelaar van commercieel vastgoed in Frankrijk.

Doelstellingen

Meotec is belast met de verbetering van het beheer van de marketinguitgaven.

Resultaten

  • Opstelling van een kadernota

HERSTRUCTURERING VAN DE GEGEVENSARCHITECTUUR
Banksector – Grote internationale rekening

Context

De groep is een bank voor vermogens- en vermogensbeheer die voor 99,9% in handen is van een Nederlandse bank.

Doelstellingen

De afdeling Regulation, Controls & Continuous Improvement heeft MEOTEC gevraagd om hen te helpen bij het structureren van hun data architectuur en het implementeren van een rapportage oplossing.

Resultaten

  • Analyse van de interne organisatie en inventarisatie van de bestaande situatie

ORGANISATORISCHE DIAGNOSE
Hotelsector – Internationale key account

Context

De Parijse hotelgroep, die in handen is van een familie, heeft voor de komende 15 jaar zeer belangrijke groeivooruitzichten :

Doelstellingen

Meotec heeft tot taak de onderneming in staat te stellen zich om te vormen en een organisatie op te zetten die haar in staat stelt haar groeidynamiek te ondersteunen en zo haar strategische ambities te verwezenlijken, door :

Resultaten

Fase 1: Vooronderzoek

PROJECTKWALITEIT EN ONTWIKKELINGSONDERSTEUNING VOOR VOERTUIG – EN FABRIEKSPROGRAMMA’S
Automotive Sector – Internationale grote rekening

Context

De Groep, die in 33 landen en 230 fabrieken aanwezig is, is gespecialiseerd in de ontwikkeling en assemblage van complete zitmeubelen voor auto’s.

Missie

Meotec is verantwoordelijk voor :

Resultaten

  • Uitwerking van kwaliteitsprocedures
Solliciteer op Meotec
Neem contact met ons